Календарний план на 2019 рік

Календарний план на 2019 рік

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР  та на власному веб-сайті ТОВ «КУА «ДІВОДОР» інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства

№ з/п Склад інформації Нормативний  акт, яким вимагається розкриття  інформація Строк розміщення  інформація
1 Річна фінансова звітність та аудиторський висновок за 2018 рік   Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (ст. 14) До 30.04.2019 р.  
2 Регулярна річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік   Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.   До 30.04.2019
3 Річна інформація за 2018 рік про інститути  спільного інвестування, управління активами яких  здійснює ТОВ «КУА «ДІВОДОР»:
ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ»ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГ»АТ «ЗНВКІФ «Прогресивні технології»АТ»ЗНВКІФ «СЛОБОЖАНЩИНА»ПНІФЗТ «Діводор Високоприбуткові Інвестиції»    
Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами недержавних пенсійних фондів , та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Рішенням  НКЦПФР №1343 від 02.10.2012 Не пізніше 01.04.2019