ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДIВОДОР»

Код за ЄДРПОУ 34693586

Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АД № 034326 від 25.04.2012 р., строк дії з 25.04.2012 — необмежений.

Контактні дані:

Адреса: 61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8

Телефон: (057) 719-44-43.

Факс: (057) 761-83-88.

Електронна пошта: info@divodor.com.ua

Перелік інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в управлінні компанії з управління активами: